Λόγω της συνεχούς αυξημένης τάσης της αγοράς για απαιτητικές- επώνυμες συσκευασίες, προσφέρουμε ειδικές συνεργασίες για την εξασφάλιση των υψηλών προδιαγραφών.

Κατηγορίες προϊόντων:

Συσκευασία Τροφίμων Διακοσμητική / Προωθητική Συσκευασία
   
   
Αναλώσιμα HO.RE.CA Λοιπές Εφαρμογές